سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : سه استاندارد جديد براي خودروها
سه شنبه، 12 شهریور 1392 - 07:42 کد خبر:16909
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تدوين سه استاندارد جديد براي خودروهاي داخلي خبر داد


معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تدوين سه استاندارد جديد براي خودروهاي داخلي خبر داد و گفت: در بخشي از قطعات مشكل استاندارد داريم به طوري كه برخي قطعات بي كيفيت مورد استفاده قرار مي گيرند كه در حال حاضر درصدد هستيم اين قطعات را مشمول استاندارد كنيم.

بهادر كاظمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت با اشاره به آخرين استاندارد خودرو، قطعات داخلي و وارداتي و همچنين نصب دوايربگ بر روي خودروهاي داخلي تصريح كرد: تمام مدل هاي خودروي سمند در حال تجهيز به دو ايربگ هستند، بخشي از خودروهاي پرايد با دو ايربگ در حال توليد است،  خودروهاي پژو 405 و پژو پارس نيز تا پايان  شهريور با دو ايربگ و جلو داشبورد جديد وارد بازار مي شوند.

معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با بيان اينكه تمام كالاهايي كه مشمول استاندارد مي شودرا تحت نظارت داريم افزود: با توليد كنندگاني كه استاندارهاي لازم را رعايت نكنند برخورد قانوني خواهد شد.

 وي ادامه داد: در حال حاضر 2840 رديف تعرفه در بخش واردات و حدود 650 رديف كالاي توليد داخل مشمول نظارت سازمان استاندارد هستند.

كاظمي در پاسخ به اين سوال كه با وجود نظارت سازمان استاندارد چرا بسياري از خودروهاي توليد داخل از استاندارد لازم برخوردار نيستند، گفت: همه خودروهاي توليد داخل استانداردهاي اجباري 51 گانه را دارا هستند اما در حال تعميم اين استاندارها به ترمز ABS، كيسه هوا و قطعات خودرو هستيم.

وي با اشاره به اينكه تمام خودروهاي داخلي استانداردهاي تصادف را پاس كرده اند، گفت: البته در بخشي از قطعات مشكل استاندارد داريم به طوري كه برخي قطعات بي كيفيت مورد استفاده قرار مي گيرند كه در حال حاضر درصدد هستيم اين قطعات را مشمول استاندارد كنيم و اين جز برنامه هاي جاري سازمان استاندارد است.

كاظمي تاكيد كرد: كالاهاي وارداتي در گمركات در حال كنترل است كه در اين بين نظارت هاي لازم بر قطعات خودرو صورت مي گيرد.

معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خاطرنشان كرد: برخي قطعات توليد داخل مشمول استاندارد نيستند و توليد كننده بنا بر سفارش مشتري نسبت به توليد اقدام مي كند اما زماني كه اين قطعات را مشمول استاندارد كرديم توليد كننده نمي تواند بر مبناي سفارش خريدار توليد كند بلكه بايد بر اساس استاندارهاي لازم توليد كند.