سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : ضرورت تشكيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم ها
چهارشنبه، 13 شهریور 1392 - 07:48 کد خبر:16964
عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر ضرورت تشكيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي، گفت: درشرايط موجود مهم ترين مساله كشور مساله اقتصاد است و دشمن با تحريم ها اقتصاد ما را هدف قرار داده از اين رو درنظر داريم تا طرح شوراي عالي اقتصاد مقاومتي را پس از بررسي به صحن علني مجلس براي بررسي بيشتر و تصويب ارسال كنيم.


عضو كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر ضرورت تشكيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي، گفت: درشرايط موجود مهم ترين مساله كشور مساله اقتصاد است و دشمن با تحريم ها اقتصاد ما را هدف قرار داده از اين رو درنظر داريم تا طرح شوراي عالي اقتصاد مقاومتي را پس از بررسي به صحن علني مجلس براي بررسي بيشتر و تصويب ارسال كنيم.

ابراهيم كارخانه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، با تاكيد بر ضرورت تشكيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي و با بيان اينكه كليات طرح تشكيل اين شورا در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي تصويب شد، افزود: درشرايط موجود مهم ترين مساله كشور ما مساله اقتصاد است و دشمن با تحريم اقتصادي اقتصاد ما را هدف قرار داده است از اين رو درنظر داريم تا طرح شوراي عالي اقتصاد مقاومتي را پس از بررسي به صحن علني مجلس براي بررسي بيشتر و تصويب ارسال كنيم.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي افزود: همان طور كه دركشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي داريم كه درباره فرهنگ تصميم مي گيرد و شوراي عالي امنيت ملي داريم كه درباره امنيت ملي كشور برنامه ريزي مي كند و با توجه به اينكه مهم ترين مساله ما در مقابل دشمن مساله اقتصادي است تصميم گرفته شد شورايي تحت عنوان شوراي عالي اقتصاد مقاومتي تشكيل شود كه در اين شورا مسايل كلان اقتصاد كشور در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين جاري كشور مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.

به گفته وي  اعضاي شوراي اقتصاد مقاومتي كشور رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه  و نمايندگاني از سه قوه خواهند بود.

كارخانه ادامه داد:اتخاذ تدابير موثر و هماهنگ در قواي سه گانه براي انسجام بخشي در تحقق اقتصاد مقاومتي،بازدارندگي از جهت گيري ها و اقدامات نامتناسب با اهداف و ابعاد اقتصاد مقاومتي و اتخاذ تصميم كارآمد در عرصه چالش هاي اقتصادي كشور،ارزيابي روند اقتصادي كشور و اتخاذ راهكارهاي كلان به منظور پيشبرد، انطباق و همسويي خط و مشي ها در راستاي اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد و اهداف جهاد اقتصادي از جمله اهداف تشكيل اين شوراست كه كارخانه به آن اشاره كرد.

اين نماينده مجلس افزود: اتخاذ تدابير ملي براي تبديل آسيب ها و تحريم هاي اقتصادي به فرصت ها و بكارگيري بهينه كليه ظرفيت هاي متناسب با پيشرفت و رشد اقتصادي پايدار كشور از ديگر اهداف تشكيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي است