سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : امضاء پروتكل بين بانك مركزي و وزارت صنعت براي تامين ارز كالاهاي اساسي
پنجشنبه، 14 شهریور 1392 - 08:10 کد خبر:17069
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت :وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با حضور در كميسيون صنايع و معادن مجلس از انعقاد پروتكل بين بانك مركزي و وزارت صنعت براي تامين ارز 1226 كالاهاي اساسي ومايحتاج عمومي مردم خبر داد.


بهروز نعمتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت با اشاره به برنامه هاي 100 روزه و 15 روزه وزير صنعت، معدن و تجارت كه روز گذشته در كميسيون صنايع و معادن مجلس از سوي نعمت زاده اعلام شد، افزود: بحث هاي مختلفي مطرح شد به طوري كه در همان ابتدا اعضاي كميسيون صنايع و معادن مسائل مربوط به قيمت گذاري خودرو مطرح كردند.

نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: توسعه صنايع در مناطق محروم، قيمت گذاري خودرو و توسعه معادن از جمله مواردي بود كه از سوي اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در حضور وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.

وي با اشاره به مطالب مطرح شده از سوي نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: وي برنامه هاي خود را در برنامه هاي 100 روزه و 15 روزه اعلام كرد.

اين نماينده مردم در مجلس نهم گفت: با توجه به مسائل و مشكلاتي كه در حال حاظر در بخش صنعت وجود دارد بحث تامين تسهيلات و منابع ريالي و ارزي مورد نياز واحد هاي صنعتي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت نيز مطرح شد.

نعمتي ادامه داد: همچنين نحوه استفاده از منابع ارزي كه در خارج از كشور قرار دارد و فاينانس ها نيز مورد بررسي قرار گرفت.

جلسه وزير صنعت با خودروسازان هر 15 روز يكبار

عضو كميسيون صنايع و معادن مجل با بيان اينكه نعمت زاده از جلسات يك هفته درميان در روز پنج شنبه با خودروسازان خبر داد و گفت: اين جلسات به صورت دو هفته يكبار برگزار مي شود اما هنوز به جمع بندي نرسيديم.         

وي در بخش ديگري از اظهاراتش به برنامه هاي نعمت زاده براي تامين كالاهاي اساسي خبر داد و گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت برنامه هاي خود را براي تامين كالاهاي اساسي ارائه داد كه بر اساس آن روزانه مسائل بازرگاني را پيگيري  مي كند و نيازهاي مورد نياز مردم مانند كالاهاي اساسي به ويژه در بخش نهادهاي عمومي كشور مدنظر قرار مي دهد.

اين نماينده مردم در مجلس نهم با اشاره به اينكه نعمت زاده از تامين ارز 1226 مايحتاج عمومي مردم خبر داد، گفت: البته اين ارز در حال حاضر براي بخش دولتي تامين مي‌شود اما قرارشد ارز 1226 براي كالاهاي اساسي كه از سوي بخش خصوصي وارد مي شود نيز تخصيص يابد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان كرد: قرار شد براي تامين ارز 1226 كالاهاي اساسي از سوي بخش خصوصي جلساتي بين سيف رييس بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار و با انعقاد پروتكلي بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مابه التفاوت نرخ ريال و ارز از محل يارانه ها پرداخت مي شود.