سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : لحظه ترور شهيد آيت الله مفتح+عكس
شنبه، 30 آذر 1392 - 16:05 کد خبر:23776
 
 

حضرت آيت الله دكتر مفتح در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۸ در حياط خلوت دانشكده الهيات دانشگاه تهران با شليك چند گلوله از سوي كمال ياسيني يكي از اعضاي گروهك فرقان بشدت زخمي شد و معالجات در بيمارستان اثري نبخشيد. ايشان حدود ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز به شهادت رسيد.

به گزارش”بوتيا”:  حضرت آيت الله دكتر مفتح در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۸ در حياط خلوت دانشكده الهيات دانشگاه تهران با شليك چند گلوله از سوي كمال ياسيني يكي از اعضاي گروهك فرقان بشدت زخمي شد و معالجات در بيمارستان اثري نبخشيد. ايشان حدود ساعت ۲ بعد از ظهر همان روز به شهادت رسيد.

112131_281 112132_467

منبع: جماران