سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تصوير سند پرداخت‌ پاداش‌ها با دستور مستقيم علي دايي منتشر شد
دوشنبه، 23 دی 1392 - 23:50 کد خبر:25280
باشگاها راه‌آهن تصويري را منتشر كرده است كه طي آن علي دايي به عكاس باشگاه دستور داده از صندوقي كه از محل جمع آوري پاداش‌ها تشكيل شده بود، مبالغي را پرداخت كند. اين سند در حالي منتشر شده است كه سرمربي فعلي سرخپوشان پس از اعلام راي پرونده محسن قهرماني و عوامل درگير در آن مصاحبه‌اي عليه مديرعامل باشگاه راه‌آهن انجام داد و عليه وي موضع گيري كرد.


 
از سوي باشگاه راه‌آهن؛
تصوير سند پرداخت‌ پاداش‌ها با دستور مستقيم علي دايي منتشر شد
باشگاها راه‌آهن تصويري را منتشر كرده است كه طي آن علي دايي به عكاس باشگاه دستور داده از صندوقي كه از محل جمع آوري پاداش‌ها تشكيل شده بود، مبالغي را پرداخت كند. اين سند در حالي منتشر شده است كه سرمربي فعلي سرخپوشان پس از اعلام راي پرونده محسن قهرماني و عوامل درگير در آن مصاحبه‌اي عليه مديرعامل باشگاه راه‌آهن انجام داد و عليه وي موضع گيري كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت باشگاه راه‌آهن سورينت، پيرو مسائل مطروحه اخير از سوي آقاي علي دايي در مورخه 23/10/92 در جمع خبرنگاران، جهت روشن شدن اذهان عمومي و اطلاع علاقمندان و رسانه هاي محترم از ترتيبات و اقدامات مالي كه نامبرده بصورت خودسرانه و بدون اجازه باشگاه تحت عنوان صندوق تيم در زمان تصدي خود به عنوان سرمربي تيم ترتيب داده بود، تصوير پيوست متضمن دستور مستقيم آقاي علي دايي به عكاس باشگاه (كه در آن زمان حسب نظر وي مسئول اداره وجوه جمع آوري شده از محل پاداش بازيكنان و كادر فني بوسيله علي دايي بوده است) منتشر مي‌شود.باشگاه راه آهن در پايان اين مطلب عنوان كرده؛ شايان ذكر است آقاي مسعود اكبري مكرراً  در مراجع ذيربط و رسانه‌ها و از جمله مصاحبه با برنامه 90 تصريح كرده كه حسب دستور برخي از اطرافيان آقاي علي دايي 2 ميليون تومان موصوف در حكم اخير كميته انضباطي را از محل همين پاداش پرداخت كرده است.

تصوير اين سند در اختيار كميته اخلاق و كميته انضباطي نيز قرار گرفته است.