سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : رسوايي ثروتمندترين خاخام اسرائيل
شنبه، 28 دی 1392 - 17:55 کد خبر:25514
 

يك افسر ارشد پليس رژيم صهيونيستي هم در اين پرونده دست داشته است واكنون همه نگاهها به سمت اين رسوايي معطوف شده است.

 

العالم: خاخام پينتو كه از يك سال پيش درگير پرونده فساد مالي است، با اتهام جديدي يعني پرداختن رشوه به يكي از ارشدترين ژنرال هاي پليس رژيم صهيونيستي روبرو شده است.

دست داشتن خاخام بزرگ رژيم صهيونيستي و يكي از فرماندهان ارشد پليس در بزرگترين پرونده رشوه خواري، رسوايي بزرگي را در سرزمين هاي اشغالي رقم زده و به حيثيت اين رژيم ضربه مهلكي وارد كرده است.

به نوشته روزنامه صهيونيستي "هاآرتص"، شماري از افسران عالي رتبه پليس رژيم صهيونيستي و "يوشيا پينتو" در بزرگترين پرونده رشوه خواري و معاملات مالي مشكوك دست دارند.

پينتو بات يكي از مشهورترين خاخام هاي صهيونيستي است كه به همراه همسرش، از يك سال پيش تاكنون تحت بازجويي درباره پرونده رسوايي مالي قرار دارد.

وي به تازگي تلاش داشت با پرداخت رشوه اطلاعات محرمانه اي از پليس رژيم صهيونيستي دريافت كند، اما سرويس تحقيقات داخلي پليس از اين اقدام پرده برداشت و اين خبر در رسانه هاي صهيونيستي بازتاب گسترده اي يافت.

اقدام پينتو در پرداخت رشوه به يكي از ارشد ترين افسران ارشد پليس منجر به افشاي دست داشتن شماري از مقامات ارشد امنيتي در اين پرونده شده است.

پينتو با وجود اينكه كمتر از 40 سال سن دارد و نسبت به بسياري از خاخام هاي صهيونيست، جوان به حساب مي آيد، داراي نفوذ زيادي است و به عنوان رهبر معنوي بسياري از ثروتمندان و سياستمداران صهيونيست شناخته مي شود.

پينتو بسيار ثروتمند است و با وجود سن كم خود، پست هاي مهمي را بدست آورده است.

"يديعوت آحارنوت" ديگر روزنامه رژيم صهيونيستي نوشت: بسياري از خاخام هاي وابسته به پينتو با راه اندازي شبكه هاي گسترده در سراسر جهان، موسسات خيريه اي راه اندازي كرده و كمك هاي دريافتي از اين موسسات را سرقت مي كنند.