سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : فهرست دارندگان توپ طلا و برترين بازيكنان فيفا!
شنبه، 12 بهمن 1392 - 13:31 کد خبر:26371 


 

 فهرست تمام دارندگان توپ طلا و برترين بازيكنان فيفا!

 

اولين بار توپ طلا در سال ۱۹۵۶ توسط مجله فرانسوي «فرانس فوتبال» اهدا شد و «استنلي متئوس» اين جايزه را به خود اختصاص داد.بازيكنان بزرگي كه اين جايزه را به خود اختصاص دادند، آلفردو دي استفانو، ريموند كوپا، اوسبيو، يوهان كرويف، فرانس بكن باوئر و ميشل پلاتيني بودند.

 

● برترين بازيكن سال فيفا/ توپ طلا/ سال

 

استنلي متئوس/ ۱۹۵۶

 

آلفردو دي استفانو/ ۱۹۵۷

 

ريموند كوپا/ ۱۹۵۸

 

آلفردو دي استفانو/ ۱۹۵۹

 

لوئيس سوارس/ ۱۹۶۰

 

عمر سيوري/ ۱۹۶۱

 

جوزف ماسوپوست/ ۱۹۶۲

 

لو ياشين/ ۱۹۶۳

 

دنيس لا/ ۱۹۶۴

 

اوسبيو/ ۱۹۶۵

 

بابي چارلتون/ ۱۹۶۶

 

فلوريان آلبرت/ ۱۹۶۷

 

جرج بست/ ۱۹۶۸

 

جياني ريورا/ ۱۹۶۹

 

گرد مولر/ ۱۹۷۰

 

يوهان كرويف/ ۱۹۷۱

 

فرانس بكن باوئر/ ۱۹۷۲

 

يوهان كرويف/ ۱۹۷۳

 

يوهان كرويف/ ۱۹۷۴

 

اولگ بلوخين/ ۱۹۷۵

 

فرانس بكن باوئر/ ۱۹۷۶

 

آلن سيمونسن/ ۱۹۷۷

 

كوين كيگان/ ۱۹۷۸

 

كوين كيگان/ ۱۹۷۹

 

كارل هاينس رومنيگه/ ۱۹۸۰

 

كارل هاينس رومنيگه/ ۱۹۸۱

 

پائولو روسي/ ۱۹۸۲

 

ميشل پلاتيني/ ۱۹۸۳

 

ميشل پلاتيني/ ۱۹۸۴

 

ميشل پلاتيني/ ۱۹۸۵

 

ايگور بلانوف/ ۱۹۸۶

 

رود گوليت/ ۱۹۸۷

 

ماركو فان باستن/ ۱۹۸۸

 

ماركو فان باستن/ ۱۹۸۹

 

لوتر ماتئوس/ ۱۹۹۰

 

لوتر ماتئوس/ ژان پير پاپين/ ۱۹۹۱

 

ماركو فان باستن/ ماركو فان باستن/ ۱۹۹۲

 

روبرتو باجو/ روبرتو باجو/ ۱۹۹۳

 

روماريو/ هريستو استويچكوف/ ۱۹۹۴

 

ژرژ وآ/ ژرژ وآ/ ۱۹۹۵

 

رونالدو/ ماتياس سامر/ ۱۹۹۶

 

رونالدو/ رونالدو/ ۱۹۹۷

 

زين الدين زيدان/ زين الدين زيدان/ ۱۹۹۸

 

ريوالدو/ ريوالدو/ ۱۹۹۹

 

زين الدين زيدان/ لوئيس فيگو/ ۲۰۰۰

 

لوئيس فيگو/ مايكل اوون/ ۲۰۰۱

 

رونالدو/ رونالدو/ ۲۰۰۲

 

زين الدين زيدان/ پاول ندود/ ۲۰۰۳

 

رونالدينيو/ آندري شوچنكو/ ۲۰۰۴

 

رونالدينيو/ رونالدينيو/ ۲۰۰۵

 

فابيو كاناوارو/ فابيو كاناوارو/ ۲۰۰۶

 

كاكا/ كاكا/ ۲۰۰۷

 

كريس رونالدو/ كريس رونالدو/ ۲۰۰۸

 

ليونل مسي/ ليونل مسي/ ۲۰۰۹

 

؟/ ؟/ ۲۰۱۰

 

در سال ۱۹۹۱ فيفا تصميم به برگزيدن بازيكني به عنوان«برترين بازيكن سال فيفا» گرفت و همين باعث شد تا هر سال دو جايزه جداگانه به برترين بازيكن سال اهدا شود.

 

به عنوان مثال در سال ۱۹۹۶، فرانس فوتبال جايزه توپ طلاي سال را به ماتياس سامر آلماني داد ولي فيفا چندان تحت تاثير عملكرد ستاره آلماني و قهرمان رقابتهاي يورو۱۹۹۶ قرار نگرفت و به جاي او، عنوان «برترين بازيكن سال فيفا» را به رونالدو داد.

 

البته در اكثر مواقع دارنده توپ طلا ، به عنوان برترين بازيكن سال فيفا نيز انتخاب مي شد و بازيكناني مثل ليونل مسي، رونالدو،زيدان و ژرژ وآ هر دو عنوان را در يك سال كسب كردند.

 

از همين رو سران فيفا و مجله فرانس فوتبال تصميم گرفتند تا جايزه شان را به صورت مشترك اهدا كنند و بايد منتظر ماند و ديد امسال چه بازيكني اين جايزه را مال خود خواهد كرد.

goal.com