سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تمسخر خانواده پرجمعيت در سيما!+تصاوير
شنبه، 12 بهمن 1392 - 16:32 کد خبر:26393

 
صبح پنج شنبه 3 بهمن 92 برنامه ويتامين 3 شبكه سه سيما به مجري‌گري علي ضيا. مهمانان برنامه خانواده‌اي 21 نفره از چالدران، روستايي هم مرز با تركيه.
به گزارش شريان نيوز، اين خانواده 19 فرزند داشتند كه 11 تاي آن‌ها دختر و 8 تاي آن‌ها پسر بودند. از پسر‌ها فقط سه تاي آن‌ها به كار بافت فرش مشغول بودند و بقيه بي‌كار. دختران خانواده كه از 34 ساله بودند تا 7 ساله هيچكدام سواد خواندن و نوشتن نداشتند به همين خاطر هيچكدامشان حتي مادر خانواده توانايي فارسي صحبت كردن و فهميدن كلمات فارسي را نداشتند و فقط به كردي صحبت مي‌كردند. پسران هم فارسي مي‌فهميدند اما تا كلاس پنجم بيشتر درس نخوانده بودند.

در بين اجراي برنامه كنايه‌ها و تخريب‌هاي بسياري توسط مجري برنامه روانه فرزندان اين خانواده شد. پرويز يكي از پسران كه بي‌كار هم بود و ازدواج هم كرده بود مدام با متلك‌هاي مجري مواجه مي‌شد. «كي به تو زن داده وقتي بيكاري؟»» معلومه انگيزه هيچ كاري هم نداري» «چطوري بيكار؟» و مواردي از اين دست. خنده‌هاي تمسخرانه و نگاه‌هايي از بالا به پايين به پسران اين خانواده خيلي در طول برنامه خودنمايي مي‌كرد. هركدام از فرزندان كه به نوبت وارد مي‌شدند با متلك مجري كه «هر چي مي‌آيند تمام نمي‌شود» مواجه مي‌شدند. بهرام پسر بزرگ خانواده كه با يادگرفتن فرش بافي و آموزش آن به خانواده ممر درآمدي فراهم كرده بود سخنگوي جمع بود.
 از هر ده جمله بهرام شايد پنج جمله آن اين بود «ما پول نداريم»» فرش فقط پول نان و چايي ما مي‌شود» «ما فقير هستيم» «روستاي ما نزديك مرز است و مجبوريم همه در يك خانه زندگي كنيم» و به طور كلي ترجيع بند حرف‌هاي بهرام اين بود» ما فقير هستيم». و در آخر هم نتيجه اين برنامه اين شد كه مسئولين به داد اين خانواده و اين روستا برسند.

خانواده پرجمعيت

واقعا با دعوت اين خانواده به برنامه صبحگاهي شبكه سه قرار است چه پيامي به مخاطبين منتقل شود؟ تعدد فرزند آوري؟ آيا اولين جمله‌اي كه به زبان هر بيننده جاري مي‌شود اين نخواهد بود كه» شما كه هيچ امكاناتي نداريد چرا فرزند زياد مي‌آوريد؟» آيا اين برنامه سعي داشت بيننده‌ها را با مفهوم والاي جايگاه رزق انسان در هستي آشنا كند يا برعكس با جملات متعدد پسر بزرگ خانواده اين طور القا شود كه اين خانواده در فقر مطلق به سر مي‌برند و علت اين فقر هم تعدد فرزندان است.

 متاسفانه برنامه سازان سيما جهت درست ترويج افزايش جمعيت را گم كرده‌اند. به گمان آنان هر وقت از تعدد فرزند صحبت مي‌شود حتما بايد هر خانواده 7 – 8 فرزند داشته باشد در صورتيكه قضيه اين گونه نيست. سياست در اين زمينه رفتن به سمت فاصله گرفتن از تك فرزندي است. اگر به همين منوال برنامه‌هاي سيما ادامه پيدا كند قطعا ماجراي افزايش جمعيت نه تنها به سخره گرفته مي‌شود بلكه اثري عكس نيز خواهد داشت.

 اما در پايان سخني با مجري برنامه:

آقاي ضيا، شما كه چند سالي است خوب جاي پا در برنامه‌هاي سيما باز كرده‌اي بايد به شما بگوييم جواني كه در دور افتاده‌ترين روستاي ايران كه هم مرز با تركيه است و بدون هيچ امكاناتي بي‌كار است خيلي جاي خرده گرفتن ندارد بلكه بايد اين متلك‌هاي خود را نثار مسئولاني كنيد كه حتي يك بار هم پا به اين روستا نگذاشته‌اند. شما كه رفتن به كنسرت را يكي از پارامترهاي امكانات مي‌شماريد حتي يك بار هم زحمت تهيه نفت براي رهايي از سرما را به جان نخريده‌اي. معصوميت و صداقت چشم‌هاي فرزندان اين خانواده چيزهاي كمي نيست كه شما با متلك‌ها و خنده‌هاي بيجاي خود به سخره مي‌گيري. پدر اين خانواده قطعا نگاهش به آسمان است نه كلانشهر‌ها و نه كلان مسئول‌ها پس شما بهتر است غصه خودت را بخوري كه با اينهمه امكانات هنوز مجردي!

منبع:www.shariyan.com