سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : اولين زن مقام خارجي بي حجاب در فرودگاه ايران! + تصاوير
دوشنبه، 14 بهمن 1392 - 15:21 کد خبر:26558

اولين زن مقام خارجي بي حجاب در فرودگاه ايران!


پس از پايان سفر خانم بنينو به تهران يكي از رسانه هاي اصولگرا طي خبري مدعي شد، كه پيرامون موضوع حجاب وزير امورخارجه ايتاليا فعل و انفعالاتي رخ داده و چون وي بر اساس پروتكل هاي متعارف ايران در اين زمينه ها، حاضر به سر كردن روسري نشده است، وزير خارجه كشورمان برخورد تندي انجام داده و خانم بنينو پس از ناراحتي بسيار اقدام به سر كردن روسري كرده است.

 بر خلاف اين ادعا تصوير فوق اخيرا منتشر شده و خلاف اين موضوع را نشان مي دهد


اولين زن مقام خارجي بي حجاب در فرودگاه ايران!

اولين زن مقام خارجي بي حجاب در فرودگاه ايران!

اولين زن مقام خارجي بي حجاب در فرودگاه ايران!

آخرين نيوز