سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير
دوشنبه، 12 اسفند 1392 - 15:15 کد خبر:27861

خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير

كيت ميدلتون (3)

كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام شبي را در كنار دوستان صميميشان گذراندند.

آنها بعد از مدتها توانستند بدون دغدغه فرزندشان شب خوشي را طي كنند.

آنها براي جشن تولد لوئيس اوبري فلچر، همسر يكي از دوستان صميمي و قديمي

شاهزاده هري دور هم جمع شده بودند محل جشن آنها يك رستوران در لندن بود

كه توسط ۶ پليس مراقبت ميشد.

كيت ميدلتون 7 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير كيت ميدلتون 6 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير كيت ميدلتون 5 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير كيت ميدلتون 4 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير كيت ميدلتون 2 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير كيت ميدلتون 8 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير كيت ميدلتون 1 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير

كيت ميدلتون 3 خوشگذراني كيت ميدلتون وشاهزاده ويليام بدون فرزندشان+تصاوير

منبع: تيتر نما