سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : عكس/ دختر واليباليست خوش اخلاق
شنبه، 17 اسفند 1392 - 13:07 کد خبر:28138

عكس/ دختر واليباليست خوش اخلاق


در هفتمين همايش فرزندان آفتاب، برترين ورزشكاران اخلاق مرد و زن كشور انتخاب شدند. تنديس طلايه پهلواني برترين ورزشكار زن به مريم طوسي دونده كشورمان و تنديس طلايه پهلواني برترين ورزشكار مرد به فرهاد ظريف واليباليست كشورمان اهدا شد.

عكس/ دختر واليباليست خوش اخلاق