سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : باراك اوباما در گاو صندوق! +عكس
یکشنبه، 17 فروردین 1393 - 13:31 کد خبر:29062

 

باراك اوباما در گاو صندوق! +عكس
 

اين اتومبيل حفاظتي رياست جمهوري آمريكا باراك اوبا ما براي مسيرهاي درون شهري و خارج شهر است. حفاظت در نظر گرفته شده براي آن در حدي استكه هيچ بمب كنار جاده اي يا موشك هاي با سايز متوسط هم نميتوانند به آن آسيبي وارد كنند.در اين تصاوير اين اتومبيل با توجه به ضخامت شيشه ودرب هايش بيشتر شبيه به يك گاو صندوق است تا اتومبيل.