سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : ماجراي نبش قبر دختر ۵ ماهه در مشهد
یکشنبه، 17 فروردین 1393 - 13:44 کد خبر:29065

معتاد شيشه اي كه پس از مرگ مشكوك دختر ۵ ماهه اش جسد او را به طور غيرقانوني با همدستي يك زن در مشهد دفن كرده بود دستگير شد و با دستور مقام قضايي جسد كودك نيز پس از نبش قبر به پزشكي قانوني انتقال يافت.

به گزارش خراسان، صبح روز گذشته يكي از شهروندان با پليس تماس گرفت و ادعا كرد زن و شوهر معتادي فرزند ۵ ماهه خود را از ۳ روز قبل در اطراف كوه هاي خلج دفن كرده اند.

در پي دريافت اين خبر كارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي تحقيقات غيرمحسوس خود را آغاز كردند و پس از جمع آوري يك سري اطلاعات پليسي ماجرا را به قاضي ويژه قتل عمد اطلاع دادند.

به دستور «قاضي موحدي راد» زن و مرد مذكور در منطقه سيدي دستگير و از آنان بازجويي شد. مرد ۳۲ ساله وقتي متوجه شد كه پليس از ماجراي دفن غيرقانوني دختربچه اطلاع دارد گفت: اين زن همسر من نيست. من مدتي قبل با دختري ازدواج كردم و صاحب يك فرزند دختر شدم. حدود ۲ ماه قبل همسرم به خاطر اعتياد شديدي كه به كريستال و شيشه داشتم مرا با فرزندم رها كرد و به مكان نامعلومي رفت. آن روز من به اداره آگاهي رفتم و پليس را در جريان گم شدن همسرم قرار دادم ولي به خاطر اعتيادي كه داشتم نمي توانستم از دخترم نگهداري كنم به ناچار او را به منزل اين زن بردم تا از او نگهداري كند. او تنها بود و گاهي براي استعمال كريستال يا شيشه به منزل او كه «پاتوق» شده بود مي رفتم.

مرد ۳۲ ساله ادامه داد: چند روز قبل دخترم به شدت گريه مي كرد و هر كاري مي كردم ساكت نمي شد تا اين كه اين زن، دخترم را از من گرفت و زير دوش آب سرد برد ولي ناگهان ديديم كه او مرده است. هر دو نفر به شدت ترسيده بوديم و نمي دانستيم چكار بكنيم تا اين كه تصميم گرفتيم بدون آن كه كسي متوجه شود او را دفن كنيم به همين خاطر هم جسد او را به گورستاني در اطراف كوه هاي خلج برديم و با كندن يك گودال جسدش را دفن كرديم.

گزارش خراسان حاكي است: در پي اعترافات اين مرد با توجه به مرگ مشكوك كودك ۵ ماهه، مقام قضايي دستور نبش قبر را صادر كرد و جسد دختربچه براي تعيين علت دقيق مرگ به پزشكي قانوني مشهد حمل شد.

تحقيقات بيشتر از سوي كارآگاهان اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي درباره چگونگي مرگ اين دختر با صدور دستوراتي از سوي قاضي ويژه قتل عمد ادامه دارد.