سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : تمرين مختلط كاراته كاران و دفاع تمام قد سمندر از آن +عكس
شنبه، 6 اردیبهشت 1393 - 13:16 کد خبر:30189

تمرين مختلط كاراته كاران و دفاع تمام قد سمندر از آن +عكس


 
image

رئيس فدراسيون كاراته اظهار داشت: به اعتقاد من اين خيلي خوب است كه در مملكت ما به نوعي جا بيفتد كه پسرها و دخترها با هم خواهر و برادر هستند. اگر اين امكان فراهم شود خيلي خوب است.

به گزارش فرهنگ نيوز ، سايت ستارگان كاراته طي خبري در نقد عملكرد رئيس فدراسيون كاراته از نقاط ضعف عليرضا سمندر گفته است و در قسمتي از خبر خود به نكته جالبي در اظهارات وي اشاره كرده است.

 پسرها و دخترها با هم خواهر و برادر هستند

 رئيس فدراسيون كاراته در مورد اينكه آيا اردو و مسابقات تركيه براي تيم‌هاي ملي مفيد بوده يا نه؟ خاطرنشان كرد: اين مسابقات هم براي بانوان كاراته خوب بود هم براي ما. اينكه تمام دخترها و پسرها در زمان تمرين انفرادي در كنار هم تمرين كردند و حتي قرار بود دو به دو تمرين كنند و هر بخش با خودشان تمرين كردند بسيار خوب بود.

 حتي در اين زمان كشورهاي ديگر هم مراعات و هر گروه با خودشان تمرين مي‌كردند. به اعتقاد من اين خيلي خوب است كه در مملكت ما به نوعي جا بيفتد كه پسرها و دخترها با هم خواهر و برادر هستند. اگر اين امكان فراهم شود خيلي خوب است.

 اين اظهار نظر هاي شاذ سمندر در حالي است كه تا كنون بانوان ايراني با پوشش هاي كامل خود توانسته اند در مسابقات بين المللي شركت كنند و به مقام هاي بين المللي دست پيدا كنند.

تمرين مختلط كاراته كاران و دفاع تمام قد سمندر از آن +عكس