تلکس سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز: شرايط بانك‌ها براي حمايت از توليد
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397 - 15:55     کد خبر: 132060

انتقاد قائم مقام بانك مركزي از بانك‌هاي خصوصي در حمايت از طرح رونق توليد با توضيحاتي درباره نحوه حمايت، دليل كاهش تسهيلات‌دهي بانك‌ها و همچنين برنامه‌هاي جديد براي حمايت از توليد كالاي ايراني از سوي مديران مربوطه همراه شد.

به گزارش ايسنا، آمار عملكردي كه بانك مركزي از تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سال گذشته منتشر كرد، از پرداخت ۶۱۳ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي اقتصادي نشان داشت. اين رقم برخلاف پيش‌بيني ۶۷۰ هزار ميلياردي تا ۶۰ هزار ميليارد توماني عدم تحقق داشت. اين در حالي است كه در سال گذشته با وجود طرح مورد توافق بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت حدود ۵۰ هزار ميليارد توماني تسهيلات بانكي به منظور كمك به رونق توليد عملكرد مناسبي نداشت و هرچند بانك مركزي آمار شفافي در اين مورد منتشر نكرد، اما درنهايت رقم مدنظر نيز محقق نشد.

از سويي ديگر كميجاني- قائم مقام بانك مركزي- با طرح موضوع حمايت بانك‌ها از توليد در اظهاراتش از عملكرد بانك‌هاي خصوصي گله كرده و گفته بود كه انتظار دارد اين بانك‌ها در اجراي طرح رونق توليد عملكرد و مشاركت بهتري داشته باشد.

جريان گلايه‌هاي مديران بانك مركزي نسبت به پرداخت تسهيلات حمايت از توليد در بانك‌هاي خصوصي و همچنين برنامه‌هاي آن‌ها براي تقويت كمك به اين بخش موضوعي است كه از كانون بانك‌هاي خصوصي پيگيري شد.

وام توليد بد هم نيست

جمشيدي - دبير كانون بانك‌هاي خصوصي - معتقد است اين‌ كه گفته مي‌شود بانك‌ها در تسهيلات‌دهي به توليد ضعيف عمل مي‌كنند و يا اين‌كه تمايل زيادي به اين موضوع ندارند، چندان مورد تاييد نيست چراكه پرداخت تسهيلات به توليد از جهاتي از جمله سنجش و اميد وصول مطالبات به نفع بانك‌هاست و قابليت بررسي و پيگيري سرمايه‌گذاري انجام شده و بازده آن وجود دارد  كه در اين حالت  بانك مي‌تواند تسهيلات خود را طبق اين سنجش‌ها پرداخت و از بازگشت آن تا حدي مطمئن باشد.

وي اين را هم گفت كه يكي از دلايلي كه شايد موجب شده تا پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي توليدي از سوي بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي خصوصي با ترديد مواجه شود، اين است كه گاهي آمار مشخص و تفكيك شده‌اي به طور دقيق وجود ندارد، چراكه تسهيلات به بخش‌هاي اقتصادي بايد براساس سرفصل‌هاي تعيين شده در حوزه صنعت و معدن، ساختمان، بازرگاني، كشاورزي، خدمات پرداخت شود ولي ممكن است آمارها به طور دقيقي تفكيك نشوند و پرداختي‌ها در حوزه توليد را كمتر نشان دهند، در حالي كه اينگونه نيست و بانك‌ها پرداخت تسهيلات به حوزه توليدي را به دلايل مختلف در اولويت قرار مي‌دهند.

چرا پرداخت تسهيلات طبق انتظارات نبود؟

اما اين كه چرا بانك‌ها در سال گذشته طبق پيش بيني رئيس كل بانك مركزي نتوانستند تا ۶۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده و يا در طرح حمايت از توليد به طور كامل موفق باشند، موضوعي است كه دبير كانون بانك‌هاي خصوصي مي‌گويد به هرحال تسهيلات بانك‌ها براساس منابع جذب شده انجام مي‌شود. اين در شرايطي است كه در سال گذشته جذب منابع در بانك‌ها به دلايل مختلفي سخت شد، از جمله تحولات بازار ارز در نيمه دوم سال كه سرمايه‌گذاري در بانك‌ها را تا حدي با ترديد مواجه كرد.

براساس توضيحات جمشيدي در سويي ديگر بخشي از منابع بانك‌ها براي تسهيلات‌دهي در قالب بدهي‌هاي دولت و مطالبات معوق قفل شده است. همچنين آن بخش از منابعي كه بايد در قالب اموال مازاد بانك‌ها به فروش برود عمدتا ملك بوده و با توجه به ركودي كه در بازار مسكن و ساختمان وجود دارد، فروش اين ملك‌ها با وجود آگهي‌هاي بسيار بانك‌ها موفق نبود و منابع جديد چنداني را در اختيار آن‌ها قرار نداد تا بتواند به سمت توليد حركت دهند.

شرط حمايت از كالاي ايراني

با توجه به اين‌كه شعار سال ۱۳۹۷ برپايه حمايت از كالاي ايراني شكل گرفته، انتظار بالايي از بانك‌ها به عنوان تامين‌كننده اصلي منابع در اقتصاد وجود دارد تا بتواند توليد را پوشش مالي دهند.

دبير كانون بانك‌هاي خصوصي مي‌گويد: طي جلساتي كه در سال جاري بين بانك‌ها و به ويژه بانك‌هاي خصوصي برگزار شده، در توقعات اوليه قرار بر آن است كه بتوان اعطاي تسهيلات را در دو بخش بازار و توليد كننده پيگيري كرد؛ به گونه‌اي كه براي حمايت خريد كالاي ايراني قرارداد با شركت‌هاي توليد كننده‌ منعقد شود و از طريق كارت‌هاي اعتباري متقاضيان بتوانند از اين كالاها خريد كنند، با اين شرط كه حتما كالاهاي توليدي بايد از استانداردهاي لازم برخوردار بوده و كيفيت آن‌ها مورد تاييد باشد. در عين حال كه در حوزه صنايع و توليدكنندگان نيز تسهيلات در اختيار گروه‌هايي قرار مي‌گيرد كه به طور حتم بتواند استانداردهاي لازم را رعايت كرده و مورد تاييد باشند.


برگشت به تلکس خبرها