تلکس سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز: نرخ تورم خرداد ماه اعلام شد
شنبه، 2 تیر 1397 - 10:18     کد خبر: 132073

شاخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٦.١ رسيده است كه نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها هم ٨.٢ درصد اعلام شده است.

به گزارش ايسنا، بنا بر اعلام مركز آمار در خرداد ماه ١٣٩٧ عدد شاخص كل (١٠٠=١٣٩٥) به ١١٦.٢ رسيده است كه نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزايش را نشان مي دهد. در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٢ درصد اعلام شده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ١٠.٢ درصد بيشتر از خرداد ١٣٩٦ براي خريد يك «مجموعه كالا و خدمات يكسان» هزينه كردند كه نسبت به اين اطلاع در ماه قبل (٨.٣ درصد) ١.٩ واحد درصد افزايش يافته است.

اين ميزان افزايش در درصد تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (١.٩ واحد درصد) در يك ماه، از فروردين ١٣٩٢ تاكنون بي سابقه بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ١٣٩٧ به ٨.٢ درصد رسيد كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨.٠ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

همچنين شاخص قيمت در گروه عمده «خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات» نسبت به ماه قبل ٤.٢ درصد و در گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» ٠.٩ درصد افزايش را نشان مي دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ١٣٩٧ براي اين دو گروه به ترتيب ١٠.٥ و ٧.٣ درصد است.

افزايش نرخ تورم خانوارهاي شهري كشور

شاخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٦.١ رسيد كه نسبت به ماه قبل ١.٧ درصد افزايش را نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٠.٢ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ٨.٢ درصد است.

عدم تغيير نرخ تورم خانوارهاي روستايي كشور

شاخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي كشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٧.١ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزايش نشان را مي دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٩.٩ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ٧.٩ درصد اعلام شده است.

  تغييرات قيمت ها در خردادماه

در گروه عمده «خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات» بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام هندوانه، طالبي، خربزه، كيوي، انواع پرتقال، هويج فرنگي، انواع سيب، كرفس، خيار، گوجه فرنگي،كشمش پلويي، آب معدني و گوشت قرمز مي باشد. در گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» انواع سيگار، تجهيزات رايانه، گوشي تلفن همراه، تبلت و اتومبيل سواري بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

در گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» بيشترين كاهش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام ليموترش، هلو، زردآلو، گيلاس، توت فرنگي و مرغ ماشيني مي باشد. در گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» كاهش قيمت محسوسي وجود نداشته است.

درصد تغييرات شاخص قيمت در دهك هاي هزينه اي كل كشور

گفتني است دامنه تغييرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه ١٣٩٧ براي دهك هاي مختلف هزينه اي از ٨.١ درصد براي دهك اول تا ٨.٤ درصد براي دهك هفتم متغيير است.


برگشت به تلکس خبرها