سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : جديدترين عكس خاتمي با دختران
شنبه، 30 فروردین 1393 - 19:09 کد خبر:29805

جديدترين عكس خاتمي با دختران
سيد محمد خاتمي در جريان عيادت خود از معصومه ابتكار، عكسي يادگاري با پرسنل بيمارستان انداخت
منبع: شهر خبر