سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : سريع‌ترين دونده خشكي، اندازه يك كنجد است!
سه شنبه، 9 اردیبهشت 1393 - 13:24 کد خبر:30401
سريع‌ترين دونده خشكي، اندازه يك كنجد است!

سريع‌ترين دونده خشكي، اندازه يك كنجد است!
 

 گرچه نوعي كرم ريز (كرم پنير) از يك دانه كنجد بزرگ‌تر نيست، اما اخيرا در مطالعات دانشمندان،‌ ركورد دويدن با سرعت 322 برابر طول خود در ثانيه را ثبت كرده است. 

 

به گزارش راسخون به نقل از ايسنا ، اين رقم نشان مي‌دهد Paratarsotomus macropalpis در مقايسه با اندازه بدنش از چه سرعت بالايي برخوردار است. ركورددار سابق اين عرصه، سوسك ببري استراليايي بود كه با سرعت 171 برابر طول خود در ثانيه مي‌دود.

در مقايسه يك يوزپلنگ وحشي كه با سرعت 96.56 كيلومتر در ساعت مي‌دود، فقط داراي سرعت 16 برابر طول بدنش در ثانيه است.

سرعت كرم موردمطالعه معادل سرعت 2092 كيلومتر در ساعت براي يك انسان است.

دانشجوي دانشگاه كاليفرنيا به نام «ساموئل روبين» و يكي از حاضران در اين تحقيق، كشف جديد را نه به دليل ركوردزني‌اش بلكه به اين خاطر هيجان‌انگيز مي‌داند كه اطلاعاتي را در خصوص فيزيولوژي حركت و محدوديت‌هاي فيزيكي سازه‌هاي زنده آشكارسازي مي‌كند. اين كشف همچنين مي‌تواند به ارائه طر‌ح‌هاي جديد انقلابي براي ربات‌ها و ابزار مقلدزيستي بينجامد.

سرعت نسبي و فركانس گام با كوچك‌ترشدن حيوانات افزايش مي‌يابد زيرا فيزيولوژي عضلاني مي‌تواند در نقطه‌اي سرعت حركت پا را محدود كند.

كرم Paratarsotomus macropalpis بومي كاليفرنياي جنوبي بوده و اغلب هنگام دويدن در طول صخره‌ها يا پياده‌روها ديده مي‌شود. گرچه اين موجود در سال 1916 كشف شد، اطلاعات اندكي درباره عادات و منابع غذايي آن وجود دارد.

تيم تحقيقاتي از دوربين‌هاي پرسرعت براي ضبط حداكثر سرعت آن در آزمايشگاه و در محيط طبيعي‌اش بهره برد. دانشمندان همچنين دريافتند اين موجود در دماي بالغ بر 60 درجه سانتي‌گراد نيز قادر به دويدن است؛ دمايي كه بالاتر از دماي مرگبار بسياري از حيوانات است.

روبين نتيجه يافته‌هاي جديد را 27 آوريل (هفتم فروردين) در نشست زيست‌ آزمايشگاهي 2014 ارائه داد.