سايت تفريحي سرگرمي خبري خودرو دانلود خبر پرداز : مدل موي عجيب و غريب زنان چيني!+ عكس
یکشنبه، 14 اردیبهشت 1393 - 17:05 کد خبر:30539

مدل موي عجيب و غريب زنان چيني!+ عكس

زنان چيني در ميائو در جنوب چين رسم عجيبي در آرايش مو هايشان دارند.آنها اين رسم را از اجداد خود به ارث برده اند. در اين روش بستن مو كه به لانگهورن مشهور استزنان با بسر كردن نوعي قالب چوبي شبيه به شاخ هاي گاو مو هاي خود را بدور آن مي پيچيدند. زنان امروزي كه مو هايشان را كوتاه تر نگاه ميدارند براي شبيه شدن به اجدادشان از كلاه گيس هاي چند صد ساله استفاده ميكنند.